گشتاور نیرو

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

مفهوم گشتاور, نیرو,:

زمانی که به جسمی نیرو,یی وارد کنیم که منجر به چرخش آن جسم شود، آن نیرو, دارای اثری است که گشتاور, نیرو, نامیده می شود. در حقیقت به اثر چرخانندگی یک نیرو, گشتاور, می گویند یعنی نیرو, موجب چرخش جسم، حول یک نقطه می شود مثل چرخاندن فرمان خودرو - چرخاندن یک پیچ با آچار - چرخاندن دستگیره ی در

بازوی گشتاور, چیست؟

به فاصله بین نقطه اثر نیرو تا محور چرخش، بازوی گشتاور, می گویند.

چه عواملی بر گشتاور, نیرو تاثیر گذار هستند؟

  • 1-نیرو

هر چه نیروی ما بیشتر باشد، گشتاور نیرو بیشتر است.

  • 2-بازوی گشتاور

هر چه بازوی نیرو بلند تر باشد، گشتاور نیرو بیشتر می شود.

مثلا زمانی که می خواهیم در بسته ای را باز کنیم، محور چرخش، لولای در است. هر چه نیروی بیشتری را به کار بریم، لولا بیشتر می چرخد و در بیشتر باز می شود. ازطرفی اگر فاصله نیرو تا لولا بیشتر باشد، بازوی بزرگتری داریم و در راحت تر باز می شود.

خصوصیات گشتاور نیرو

  • گشتاور نیرو کمیتی برداری است و مقدار بردار گشتاور نیرو برابر است با حاصلضرب نیرو در فاصله عمودی آن از محوری که جسم به دور آن می‌گردد.

  • گشتاور نیرو با حرف  (با تلفظ تاو) نمایش داده می‌شود.
  • فاصله عمودی نیرو از نقطه‌ای که جسم حول آن می‌گردد را بازوی گشتاور می‌نامند.
  • نقطه چرخش را می‌توان روی تکیه گاه جسم یا روی محور چرخش جسم در نظر گرفت.
  • رابطه گشتاور نیرو (d بازوی گشتاور) (مقدار نیرو × بازوی گشتاور
  • یکای گشتاور نیرو ، نیوتن متر () است.

چگونه یک پیچ را راحت تر با آچار سفت کنیم؟

در بستن یک پیچ ازمفهوم گشتاور نیرو استفاده می کنیم. بنابراین هر چه نیروی بیشتری وارد کنیم و بازوی بزرگتری داشته باشیم، پیچ راحت تر بسته می شود ولی سرعت دوران کم است. از این رو باید آچار را از انتهای دسته بگیریم تا بازوی گشتاور بزرگ تر باشد.

فرمول گشتاور نیرو

گشتاور را می توان با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد:

 بازوی گشتاور * نیرو= گشتاور نیرو

واحد نیرو: نیوتن

واحد بازوی گشتاور: متر

واحد گشتاور نیرو: نیوتن در متر

تعادل چرخشی چیست؟

اگر به جسمی چندین نیرو وارد شود که همگی اثر گشتاوری داشته باشند ولی جسم نچرخد، به این حالت تعادل چرخشی می گویند یعنی گشتاورها اثر هم را خنثی کرده اند.

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 11 آذر 1397 ساعت: 13:40

close
تبلیغات در اینترنت