مطالب مورد نیاز جهت آزمون IT فصل الکتریسیته (هشتمی ها توجه نمایند)

ساخت وبلاگ
چکیده : مطالب مورد نیاز جهت آزمون IT فصل الکتریسیته:نکات مورد نیاز(خارج از کتاب) برای آزمون IT فصل بار الکتر... با عنوان : مطالب مورد نیاز جهت آزمون IT فصل الکتریسیته (هشتمی ها توجه نمایند) بخوانید :
:

نکات مورد نیاز(خارج از کتاب) برای آزمون IT فصل بار الکتریکی و الکتریسیته پایه هشتم آموزشگاه شاهد شهید مطهری

1- هر مایعی که بتواند جریان الکتریسیته را از خود عبور دهد الکترولیت است مانند آب نمک – کلرید آمونیوم(خمیری که درون باتری های قلمی دور تا دور زغال باتری را پر می کند)

2-ماده ی جامدی که جریان الکتریکی را از خود عبور می دهد رسانا نام دارد.زیرا تعداد زیادی الکترون آزاد دارد.

3-اختلاف پتانسیل الکتریکی با شدت جریان الکتریکی رابطه ی مستقیم دارد و با مقاومت رابطه ی عکس دارد.یعنی ولتاژ به هر نسبتی که تغییر کند شدت جریان به همان نسبت بیشتر شده و اگر مقاومت به هر نسبتی افزایش یابد جریان الکتریکی به همان نسبت کاهش می یابد.

4-همیشه مقاومت الکتریکی یک وسیله ی الکتریکی هنگام سرد بودن کمتر از حالت گرم بودن آن وسیله می باشد.(مقاومت وسیله با گرم شدن افزایش می یابد)

5-رئوستا یک  مقاومت متغیر می باشد که به کمک آن می توان مقدار مقاومت مدار را به دلخواه تغییر داد تا مقدار شدت جریان عبوری در یک مدار را افزایش یا کاهش داد.

6-اگر در یک مدار چند مقاومت به طور سری(متوالی) وجود داشته باشد باید برای محاسبه ی مقاومت کل مدار ، آنها را با هم جمع کنیم.

7-اگر در یک مدار چند مقاومت به طور موازی وجود داشته باشد ، برای محاسبه مقاومت کل مدار باید مقدار معکوس مقاومت ها را با هم جمع کنیم و پاسخ را معکوس نماییم.(در کلاس جهت راهنمایی یاد آوری شود)

8-توجه داشته باشید که در یک مدار همیشه جریان الکتریکی کوتاهترین مسیر برای برگشت به منبع را انتخاب می نماید.

9-هر چه یک رسانا نازکتر باشد مقاومت آن بیشتر می شود.یعنی سیم مسی نازک از سیم مسی ضخیم مقاومت بیشتری دارد.

10-برای ساختن یک باتری از یک لیموی ترش به عنوان الکترولیت و از تیغه ی مسی به عنوان الکترود مثبت و از تیغه ی روی به عنوان الکترود منفی استفاده می نماییم. بین تیغه ی روی و الکترولیت تغییر شیمیایی روی داده و الکتریسیته تولید می شود.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۶ساعت 17:58&nbsp توسط منصور ملک محمدی  | 

...
نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 22:43