کور رنگی

ساخت وبلاگ
چکیده : ابتدا تصاویر رو قرار می دهم. درباره اینکه این تصاویر چه چیزی را نشان می دهند، چیزی نمی گویم. شما خود... با عنوان : کور رنگی بخوانید :
ابتدا تصاویر رو قرار می دهم. درباره اینکه این تصاویر چه چیزی را نشان می دهند، چیزی نمی گویم. شما خودتون تصاویر رو نگاه کنید و آنچه می بینید رو در جایی یادداشت کنید. ان شا الله توضیحات اینکه تصاویر چه هستند و چه نوع افرادی، چه چیزی را از این تصاویر می بینند،در ادامه خواهم گفت.


خب می رسیم به توضیح هر یک از تصاویر و آنچه که افراد عادی از نظر بینایی و افراد دچار کوررنگی مشاهده می کنند.

همه افراد باید بتوانند عدد 12 را مشاهده کنند، حتی کسانی که دچار کوررنگی کلی هستند.

افراد دارای بینایی طبیعی عدد 8 را می بینند.
افراد دچار کوررنگی قرمز_سبز، 3 را می بینند.
افراد دچار کوررنگی کامل، چیزی نمی بینند.

افراد دارای بینایی طبیعی عدد 29 را می بینند.
افراد دچار کوررنگی قرمز_سبز عدد 70 را می بینند.
افراد دچار کوررنگی کامل چیزی نمی بینند.

افراد دارای بینایی طبیعی عدد 5، افراد دچار کوررنگی قرمز-سبز 2، و افراد دچار کوررنگی کامل چیزی نمی بینند.

افراد دارای بینایی عادی عدد 3، کوررنگی قرمز-سبز عدد5، و کوررنگی کامل هیچ چیز

بینایی طبیعی 15، کوررنگی قرمز-سبز 17، کوررنگی کامل هیچ چیز

بینایی نرمال 74، کوررنگی قرمز سبز 21، کوررنگی کامل هیچ چیز

بینایی عادی عدد 6، و اکثریت افراد کوررنگ نمی توانند عددی را به وضوح ببینند.

بینایی طبیعی 45، و بیشتر کوررنگ ها نمی توانند به وضوح عددی را ببینند.

بینایی طبیعی 5، و بیشتر افراد کوررنگ عددی را نمی توانند به صورت روشن ببینند.

بینایی طبیعی 7، و بیشتر افراد کوررنگ عددی را به روشنی نمی بینند.

بینایی عادی 16، و اکثر افراد دچار کوررنگی عددی را به وضوح نمی بینند.

بینایی عادی 73

کسانی که بینایی عادی دارند و یا دچار کوررنگی کامل هستند، نمی توانند عددی را در این تصویر ببینند.
افراد دچار کوررنگی قرمز-سبز باید عدد 5 را ببینند.

کسانی که بینایی عادی دارند و یا دچار کوررنگی کامل هستند، نمی توانند عددی را در این تصویر ببینند.
افراد دچار کوررنگی قرمز-سبز باید عدد 45 را ببینند.


بینایی طبیعی 26
افراد دچار کوررنگی قرمز(protanopia)، عدد6؛ افراد دچار کوررنگی قرمز ملایم(prontanomaly)، عدد 2 کمرنگ
افراد دچار کوررنگی سبز(deuteranopia) عدد2؛ افراد دچار کوررنگی سبز ملایم(deuteranomaly) احتمالا 6 کمرنگ

بینایی طبیعی 42
کوررنگی قرمز2؛ کوررنگی قرمز ملایم 4 کمرنگ
کوررنگی سبز4؛ کوررنگی سبز ملایم 2 کمرنگ

افراد دارای بینایی طبیعی باید بتوانند هم مسیر بنفش و هم مسیر قرمز را ردیابی کنند.
افراد دچار کوررنگی قرمز باید بتوانند خط بنفش را ردیابی کنند.
افراد دچار کوررنگی قرمز ملایم، باید بتوانند خط قرمز را البته با سختی ردیابی کنند.
افراد دچار کوررنگی سبز باید بتوانند مسیر قرمز را ردیابی کنند.
افراد دچار کوررنگی سبز ملایم باید بتوانند مسیر بنفش را به سختی ردیابی کنند.

افراد دارای بینایی طبیعی و نیز افراد دچار کوررنگی کامل نباید قادر باشند مسیری را ردیابی نمایند.
اکثر افراد دچار کوررنگی قرمز-سبز باید بتوانند خط منحنی یا wiggly را ردیابی کنند، البته بسته به شدت شرایط


افراد دارای بینایی طبیعی باید بتوانند مسیر منحنی یا wiggly سبز را ردیابی کنند.
بیشتر افراد دچار انواع مختلف کوررنگی نمی توانند مسیر درست را ردیابی کنند.

افراد دارای بینایی عادی باید بتوانند مسیر نارنجی را ردیابی کنند.
بیشتر افراد دچار کور رنگی نمی توانند مسیر صحیح را ردیابی نمایند.

افراد دارای بینایی طبیعی باید قادر باشند که مسیرهای آبی-سبز/ زرد-سبز را ردیابی کنند.
افراد دچار کوررنگی قرمز-سبز می توانند مسیر آبی-سبز و خط قرمز را ردیابی کنند.
افراد دچار کوررنگی کامل هیچ خطی را نمی توانند ردیابی نمایند.

افراد دارای دید طبیعی می توانند مسیرهای منحنی قرمز و نارنجی را ردیابی کنند.
افراد دچار کوررنگی قرمز-سبز می توانند مسیر قرمز و آبی-سبز را ردیابی کنند.
افراد دچار کوررنگی کامل نمی توانند هیچ خطی را ردیابی کنند.

تبریک!!!

همه ی افراد باید بتوانند مسیر منحنی بالا را ردیابی کنند.

...
نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : يکشنبه 19 آذر 1396 ساعت: 9:26